Гүнд Холдингийн нийт 26 компанид 2022 онд худалдан авах хөрөнгийг нийлүүлэх хамтрагчийг хайж байна

Skills required: Hardware sales
Read more

Sector type

  • Компьютер, компьютерийн дагалдах хэрэгсэл

Status

  • Хугацаа дууссан

Skills required

  • Hardware sales
Filter